Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/001/2012.
Iktatószám : Vj/001-191 /2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács

 • a Gobert és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Magneter FX Kft. (Mezőkövesd),

 • a Magneter Hungary Kft. (Budapest),

 • F. K. meghatalmazott által képviselt Biyovis Hungary Kft. (Kecskemét),

 • a DiTec-96 Kft. (Pécel),

 • a Masterbalance Kft. (Budapest),

 • a Medical Magnetic Kft. (Miskolc),

 • az AUTH ÜGYVÉDI eljáró ügyvéd: dr. A. V.) által képviselt RING ÁRNYÉK - MAGNETER Szolgáltató Kkt. (Salgótarján) [korábban: Rakfuvar Kkt. (Salgótarján)]

eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsítottak, amikor egyes kereskedelmi kommunikációikban a Magneter termékcsaláddal kapcsolatban valótlan állításokat alkalmaztak annak gyógyító, illetve egészségre gyakorolt hatására vonatkozóan.

A jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács

 • a Magneter FX Kft.,

 • a Biyovis Hungary Kft.,

 • a DiTec-96 Kft.,

 • a Medical Magnetic Kft.

számára megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével.

Az eljáró versenytanács továbbá kötelezi a Magneter FX Kft.-t, hogy a jelen döntés rendelkező részét a határozat kézhezvételtől számított 15 nap elteltével a www.magneter.hu című honlapjának nyitó oldalán külön ablakban, jól láthatóan jelenítse meg két hónapon keresztül, úgy, hogy onnan a határozat egésze is elérhető legyen.

Az eljáró versenytanács kötelezi Magneter FX Kft.-t, hogy a határozat kézhezvételétől számított 3 hónapon belül az eljáró versenytanács részére igazolja, hogy a fenti tájékoztatást az előírtaknak megfelelően közzétette.

Az eljáró versenytanács továbbá

 • a Magneter FX Kft.-t 3.000.000 Ft (hárommillió forint),

 • a Biyovis Hungary Kft.-t 260.000 Ft (kétszázhatvanezer forint),

 • a DiTec-96 Kft.-t 800.000 Ft (nyolcszázezer forint),

 • a Magneter Hungary Kft.-t 180.000 Ft (száznyolcvanezer forint),

 • a Medical Magnetic Kft.-t 520.000 Ft (ötszázhúszezer forint)

bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek az eljárás alá vontak megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.