Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/001/2012.
Iktatószám: Vj/001-186 /2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa (a továbbiakban: Versenytanács)

  • a Gobert és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Magneter FX Kft. (Mezőkövesd),

  • a Magneter Hungary Kft. (Budapest),

  • F. K. meghatalmazott által képviselt Biyovis Hungary Kft. (Kecskemét),

  • a DiTec-96 Kft. (Pécel),

  • a Masterbalance Kft. (Budapest),

  • a Medical Magnetic Kft. (Miskolc),

  • a PRÉS PARK Kft. (Budapest),

  • az AUTH ÜGYVÉDI IRODA (eljáró ügyvéd: dr. A. V.) által képviselt RING ÁRNYÉK - MAGNETER Szolgáltató Kkt. (Salgótarján) [korábban: Rakfuvar Kkt. (Salgótarján)]

eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást a PRÉS PARK Kft.-vel szemben megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó, vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.