Nyomtatható verzió PDF formátumban 

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.069/2014/5. szám

A Fővárosi Törvényszék a Gobert és Társai Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 10., ügyintéző: dr. S K ügyvéd) által képviselt Magnater FX Gyártó Kis és Nagykereskedelmi Kft. (3400 Mezőkövesd, Sándor u. 15.) felperesnek a dr. Bitai Zsófia jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: VJ/1/2012.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. évi március hó 27. napján kelt 16.K.32.213/2013/10. számú ítélete ellen a felperes által 12. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2014. évi szeptember hó 17. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

 ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 30.000 (azaz harmincezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 240.000 (azaz kettőszáz-negyvenezer) forint fellebbezési illetéket. Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.