Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/80/2013.
Iktatószám:
Vj/80-66/2013.

 

BETEKINTHETŐ!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Ybl Palota, Károlyi u. 12., eljáró ügyvéd: dr. P. D.) által képviselt Cord Blood Center s.r.o. Magyarországi Fióktelep (1112 Budapest, Budaörsi út 153.) és az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Ybl Palota, Károlyi u. 12.) által képviselt Cord Blood Center s.r.o. (Szlovákia, 841 04 Bratislava Lamacska cesta 3) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése és jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Cord Blood Center s.r.o. Magyarországi Fióktelep és a Cord Blood Center s.r.o. 2011. október 1. és 2013. október 24. között egyes kereskedelmi kommunikációikban valótlanul állították a Cord Blood Center őssejtbanki tevékenységével összefüggésben, hogy

 • a levett őssejtek 99,9%-a tárolásra kerül,

 • az alkalmazott sejtmegtartó módszerrel az őssejtek 99,9%-a épségben marad,

 • az alkalmazott sejtmegtartó módszernek, speciális feldolgozási módszernek köszönhetően az értékes őssejtek 99,9%-a épen marad,

 • Európában ez az egyetlen olyan magán őssejtbank, amely közösségi bankot is működtet,

 • Európában ez a második legnagyobb őssejtbank,

 • köldökzsinórvér eredetű őssejt mintáik a legjobb minőségűnek számítanak a világon, mert a legtöbb értékes őssejtet tartalmazzák,

 • a laboratóriumaiban feldolgozott őssejt minták minősége világszerte a legjobbnak számít,

 • a Cord Blood Center őssejtbank biztosította a legtöbb őssejtmintát gyógyító transzplantációkhoz az európai bankok közül,

 • az alkalmazott sejtmegtartó feldolgozási technika lehetővé teszi a legtöbb őssejt tárolását és más fontos sejtek (a VSEL sejtek) megőrzését,

 • az adott levételi technikának köszönhetően maximalizálni tudják az őssejtek számát,

 • az adott egyedülálló levételi technikának köszönhetően maximalizálni tudják az őssejtek számát,

 • ez az egyetlen olyan őssejtbank, amelynél igénybe vehető a placentáris vérlevétel szolgáltatás.

Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy a Cord Blood Center s.r.o. Magyarországi Fióktelep és a Cord Blood Center s.r.o. által 2013 májusa és augusztusa között alkalmazott, árösszehasonlító táblázatot tartalmazó szórólap jogsértő, nem tárgyilagos összehasonlító reklámnak minősül és egyben egyes valótlan tartalmak miatt alkalmas a fogyasztók megtévesztésére is.

Az eljáró versenytanács megtiltja a jogsértő magatartás folytatását és a Cord Blood Center s.r.o. Magyarországi Fióktelepét és a Cord Blood Center s.r.o.-t egyetemlegesen kötelezi 7.000.000,- Ft (hétmillió forint) bírság megfizetésére, amely összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás 

 A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.