Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.115/2016/11. szám

A Fővárosi Törvényszék az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Ybl Palota, Károlyi Mihály u. 12.) és a Sz. Sz. Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12., ügyintéző, dr. Sz. Sz. ügyvéd) által képviselt Cord Blood Center s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (1118 Budapest, Budaörsi út 153.) I. rendű és Cord Blood Center s.r.o. (841 04 Szlovákia-Bratislava, Lamacska cesta 3.) II. rendű felpereseknek a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., Hiv. sz.: Vj-80/2013.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. évi június hó 15. napján kelt 3.K.33.624/2015/13. számú - kijavított - ítélete ellen az alperes által 15. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán a 2017. évi augusztus hó 30. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel nem támadott rendelkezéseit nem érinti, fellebbezéssel támadott rendelkezéseit megváltoztatja és a felperesek keresetét fennmaradó részében is elutasítja.

Kötelezi a felpereseket egyetemlegesen arra, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek 450.000 (azaz négyszázötvenezer) forint együttes első- és másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - további 105.000 (azaz százötezer) forint kereseti, és 560.000 (azaz ötszázhatvanezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.