Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/12-6/2021.

A Gazdasági Versenyhivatal a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17., eljáró ügyvédek: dr. M. Sz. B., dr. K. A.) által képviselt PPG Industries, Inc. (One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272 Amerikai Egyesült Államok) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a PPG Industries, Inc. egyedüli irányítása alatt álló PPG Industries Lackfabrik GmbH-nak a Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG és a Karl Wörwag GmbH feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. március 11.