Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/40-6/2021.                                                                                                                                        

A Gazdasági Versenyhivatal a KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda (1134 Budapest, Váci út 31., eljáró ügyvéd: dr. T. B.) helyett eljáró K. Á. Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Dráva utca 12. I. em. 30., eljáró ügyvéd: dr. K. Á.) által képviselt MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.-nek, a Žito d.o.o.-nak és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. feletti, annak korábbi közös irányítóival,  a Komfin Vagyonkezelő és Kereskedelmi Kft.-vel és a Ruf-Carni S.P.A.-val közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. július 26.