Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/42-6/2021.

A Gazdasági Versenyhivatal a H.-B. és Társa Ügyvédi Iroda (1051 Budapest Dorottya utca 6., eljáró ügyvéd: dr. H.-B. Z.) és a H. Ügyvédi Iroda (1114 Budapest, Villányi utca 1., eljáró ügyvéd: dr. H. M. K.) által képviselt Lidl Magyarország Bt. bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Lidl Magyarország Bt.-nek a Szilvási és Társa Kft.-vel kötött bérleti szerződésen alapuló, üzlethelyiség céljára szolgáló ingatlanok bérleti jogának megszerzésével, mint vállalkozásrész megszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn. A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. július 28.