Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/45-6/2021.

A Gazdasági Versenyhivatal az Andrékó Ferenczi Kinstellar Ügyvédi Iroda (székhely 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.; képviseli: dr. F. K.) helyett eljáró Vörös Ügyvédi Iroda (székhely: 2481 Velence Nimród u. 9; képviseli: dr. V. P.), valamint Zlati Ügyvédi Iroda (székhely: 1142 Budapest, Kacsóh Pongrác út 131/C 3/15.) által képviselt MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nek az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. feletti egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. augusztus 26.