Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/51-6/2021.

A Gazdasági Versenyhivatal a bnt Tom Burmeister Varga Ratatics Ügyvédi Iroda (1143 Budapest, Budapest, Stefánia út 101-103., eljáró ügyvéd: dr. J. G.) által képviselt MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Kft. bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Kft.-nek a Mezőfalva, belterület 408/2 és 408/2/A helyrajzi szám, a Nagyvenyim, belterület 282 és 282/A helyrajzi szám, valamint a Dunaújváros, belterület 1480/1 hrsz., természetben 2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 6. szám alatt üzemeltetett üzemanyagtöltő állomások mint vállalkozásrészek megszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn. A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. november 24.