Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8900
KRID: 213396918
Ügyszám: VJ/45/2021.
Iktatószám: VJ/45-181/2021.    

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a B. Ügyvédi Iroda által képviselt Telemarketing International Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.) és a B. Ügyvédi Iroda által képviselt Mediashop Holding GmbH (2620 Neunkirchen, Schwarzottstrasse 2a, Ausztria) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi 

határozatot.

I. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Telemarketing International Kft. és a Mediashop GmbH eljárás alá vont vállalkozások 

  1. a vizsgálattal érintett termékek (Hammersmith Bionic Burner elektromos gyomirtó, Hammersmith Bionic Trimmer akkumulátoros szegélynyíró, MicroTouch Solo elektromos borotva és Harry Blackstone AirBlade késkészlet) vonatkozásában a versenytársakhoz képesti árelőnyre vonatkozó, illetve különleges árkedvezmények meglétével kapcsolatos kereskedelmi kommunikációja megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában írt kereskedelmi gyakorlatot,
  2. a vizsgálattal érintett termékek (Hammersmith Bionic Burner elektromos gyomirtó, Hammersmith Bionic Trimmer akkumulátoros szegélynyíró, MicroTouch Solo elektromos borotva és Harry Blackstone AirBlade késkészlet) vonatkozásában azt a látszatott keltették, hogy a tárgybeli termékek árából adott kedvezményre vonatkozó ajánlat bizonyos feltételek mellett csak korlátozott ideig elérhető annak érdekében, hogy a fogyasztókat azonnali döntéshozatalra késztessék, megvalósítva az Fttv. melléklet 7. pontjában írt kereskedelmi gyakorlatot,
  3. a Hammersmith Bionic Burner grillgyújtási funkciójával kapcsolatban elhallgatták azt a tényt, hogy a termék grillgyújtásra a grillfúvóka nélkül is használható, megvalósítva az Fttv. 7. § (1) bekezdésében írt kereskedelmi gyakorlatot, valamint
  4. a Hammersmith Bionic Burner, a Hammersmith Bionic Trimmer és a MicroTouch Solo termékek vonatkozásában megtévesztő kommunikációkat tettek közzé egyes tartozékok ajándék jellege kapcsán, megvalósítva az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjában írt kereskedelmi gyakorlatot,

e magatartásokkal megsértve az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

A fenti jogsértő magatartásokat az eljárás alá vontak 2020 szeptemberétől

  • a Hammersmith Bionic Burner termék tekintetében 2022 júniusáig,
  • a Hammersmith Bionic Trimmer termék tekintetében 2022 júniusáig,
  • a MicroTouch Solo termék tekintetében 2021 júniusáig, illetve a 
  • a Harry Blackstone AirBlade termék tekintetében 2022 szeptemberéig tanúsították.

II. Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések kapcsán az eljárás alá vont vállalkozásokat egyetemlegesen 113 000 000 Ft (azaz egyszáztizenhárommillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.[1] Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

III. Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontakat, hogy az általuk vállalt (és így bírságcsökkentő tényezőként figyelembe vett) megfelelőségi programot – ideértve különösen a reklámjoggal és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmával kapcsolatos oktatást, a belső reklámjogi megfelelés szabályzattal kapcsolatban vállalt intézkedést, előzetes önellenőrzési rendszert, illetve az Önszabályozó Reklám Testületben való tagságra vonatkozó vállalást – alkalmazzák és tartsák fenn a határozat véglegessé válásától számított 5 évig, illetve ezek megvalósítását a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül, illetve azt követően évente igazolják. A megfelelési program (határidőben történő) igazolásának elmaradása esetén a Gazdasági Versenyhivatal szintén megindítja a határozat végrehajtását.

IV. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások azon vizsgált magatartása, amely szerint 2020 szeptemberétől kezdődően folytatott kereskedelmi kommunikációjukban valószínűsíthetően azt a benyomást keltették a fogyasztókban, hogy az általuk népszerűsített Hammersmith Bionic Burner elektromos gyomirtó grill- és kandalló gyújtóként is használható, elhallgatva azt a körülményt, hogy grillgyújtást a termék használati útmutatója szerint grill fúvókával lehet végezni, amely fúvókát nem tartalmazza a termék csomagolása, az külön, kiegészítő csomagban további többletköltséggel rendelhető meg, nem sértette meg az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap  használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

https://www.gvh.hu/gvh/fizetesi-kotelezettsegek-teljesitesevel-kapcsolatos-bankszamla-adatok/fizetesi-kotelezettsegek-teljesitesevel-kapcsolatos-bankszamla-adatok