Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
KRID: 213396918
Ügyszám: VJ/46/2021.
Iktatószám: VJ/46-76/2021.                                   

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a(z)

  • Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12, KRID: 18258648)
  • DLA Piper Posztl, Nemescsói, Győrfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51., KRID: 18098073)
  • Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11., KRID: 18625213)
  • Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.)
  • Tóth Tihamér Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.)
  • Károlyi-Szabó Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.)

által képviselt Samsung Electronics Magyar Zrt. (5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi a Samsung Electronics Magyar Zrt.-t az általa tett, jelen határozat melléklete szerinti kötelezettségvállalás teljesítésére.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

_________________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar