Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/19-7/2022.

A Gazdasági Versenyhivatal az Illés és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Szalay utca 4.; eljáró ügyvéd: dr. N. A.) által képviselt Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. (3527 Miskolc, Fonoda utca 1.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft.-nek a GYARMATI TRANS Árufuvarozási és Szállítmányozási Kft. logisztikai és belföldi fuvarozási üzletága, mint vállalkozásrész megszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2022. május 23