Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/22-7/2022.

A Gazdasági Versenyhivatal a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) és a Dr. G. T. Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.; eljáró ügyvéd: dr. G. T.) által képviselt QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 39. IV. em.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek a SkyGreen Buildings Kft. feletti közvetett egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2022. június 13.