Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/25-6/2022.

A Gazdasági Versenyhivatal a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Győrfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.; eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép.) és CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép.) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nek és a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-nek a BNP Paribas Cardif Magyarország Biztosító Zrt.-nek és BNP Paribas Cardif Életbiztosító Magyarország Zrt.-nek a Budapest Bank Zrt.-vel létrejött biztosítási szerződésállományai mint vállalkozásrészek megszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2022. július 6.