Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/28-6/2022.

A Gazdasági Versenyhivatal az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12., eljáró ügyvéd: dr. Sz. I.) által képviselt EP Hungary s.r.o. (Parizská 26, 110 00 Prága 1., Cseh Köztársaság) és az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12., eljáró ügyvéd: dr. Sz. I.) által képviselt Horizon General, LLC (1601 Wewatta St, Suite 600, Denver, CO 80202, Amerikai Egyesült Államok) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal az EP Hungary s.r.o.-nak a HHE Group Ventures Kft. feletti, annak jelenlegi egyedüli irányítójával, a Horizon General, LLC-vel történő közvetlen közös irányításszerzésével, valamint a HHE Group Ventures Kft.-nek a Darany Energy Kft. feletti közvetlen irányításszerzéssel, továbbá az ügylet részeként a HHE Group Ventures Kft. által megalapításra kerülő DrávaP Ventures Koncessziós Kft. és a Pusztaszer Ventures Koncessziós Kft. részévé váló, a HHE DrávaP Koncessziós Kft., illetve a Pusztaszer Koncessziós Kft. koncessziós szerződéséből fakadó jogok és kötelezettségek mint vállalkozásrészek megszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2022. július 28.