Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/52-5/2022.

A Gazdasági Versenyhivatal a Moore Legal Kovács Ügyvédi Iroda (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 5.; képviseli: dr. Kovács Márton ügyvéd) által képviselt MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; alapkezelője Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealapnak, valamint a Solarhold Kft. és a Solar Markt Befektetési Kft. által közösen irányított Solar Markt Energy-P Kft.-nek, az AUSTER-SOLAR Kft. és SolarNow Fejlesztő Kft. feletti közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2022. október 27.