Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/61-5/2022.

A Gazdasági Versenyhivatal a Moore Legal Kovács Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Vörösmarty tér 5., eljáró ügyvéd: dr. K. M.) által képviselt MFB Vállalati, Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap (képviseli: Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Dome Capital Kft.-nek a Dome Group Hungary Zrt. feletti közvetlen egyedüli irányítás szerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában, melynek révén az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap és a Dome Group Holding Kft. közvetett közös irányítást szerez a Dome Group Hungary Zrt. felett, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2022. december 12.