Nyomtatható verzió PDF formátumban

Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/14/2022.
Iktatószám: VJ/14-21/2022.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Wolf Theiss Faludi Erős Ügyvédi Iroda (1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.) által képviselt CPI Property Group SA (székhely: 40 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxemburg) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő u. 14-18.), valamint a Kocsis Márton Ügyvédi Iroda által képviselt S IMMO AG (Friedrichstrasse 10., 1010 Bécs, Ausztria), meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a CPI Property Group SA-nak az S IMMO AG feletti irányítás megszerzésével megvalósuló összefonódása nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek, melynek eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] https://gvh.hu/pfile/file?path=/szakmai_felhasznaloknak/urlapok/GVH_gvh_k01_19_01.jar1&inline=true