Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/12-7/2023.

A Gazdasági Versenyhivatal a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) és a Dr. Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11., eljáró ügyvéd: dr. G. T.) által képviselt KETER Investments Zrt. (1037 Budapest, Bokor utca 1-5.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a KETER Investments Zrt.-nek az ALPUT Vagyonkezelő Kft. feletti közvetlen egyedüli, és ezáltal az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. feletti közvetett egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2023. március 21.