Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/37-6/2023.

A Gazdasági Versenyhivatal a Wolf Theiss Faludi Ügyvédi Iroda (1085 Budapest, Kálvin tér 12-13., eljáró ügyvéd: dr. W. L.) által képviselt SPAR Magyarország Kft. (2060 Bicske, SPAR út) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a SPAR Magyarország Kft.-nek az Alaszka 2000 Kft. Békéscsaba, Andrássy út 3-5. sz. alatti, Békéscsaba, Lencsési út 20. sz. alatti, Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső utca 4/8-16. alatti üzletei bérleti jogainak megszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2023. szeptember 20.