Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/40-6/2023.

A Gazdasági Versenyhivatal a Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Corvin tér 10., eljáró ügyvéd: dr. Sz. L. A.) által képviselt Eprolius Hungary Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 7/A.) és a Gran III. Kockázati Tőkealap (1122 Budapest Városmajor utca 13. 6. em.) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Gran III Kockázati Tőkealapnak, az Agroloop Hungary Kft. feletti, annak jelenlegi egyedüli irányítójával, az Eprolius Hungary Zrt.-vel közös közvetlen irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2023. október 6.