Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/50-6/2023.

A Gazdasági Versenyhivatal a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda (1056 Budapest, Váci u. 81., eljáró ügyvéd: dr. Sz. D.) által képviselt Eprolius Hungary Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 7/A.), Gran III Kockázati Tőkealap (1122 Budapest Városmajor utca 13. 6. em.), Enter Tomorrow Kockázati Tőkealap (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 4. em. 2.) és a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap (1026 Budapest, Pasaréti út 59.) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal az Eprolius Hungary Zrt., a Gran III Kockázati Tőkealap, az Enter Tomorrow Kockázati Tőkealap és a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap vállalkozásoknak az Agroloop Hungary Kft. feletti közvetlen közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgálók döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2023. december 12.