Nyomtatható verzió PDF formátumban

Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8900
Ügyszám: VJ/12/2023.
Iktatószám: VJ/12-103/2023.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, József nádor tér 5-6., eljáró ügyvéd: P.M.; KRID: 12218077) által képviselt ITK Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1045 Budapest, Istvántelki utca 8.) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a CERHA HEMPEL Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18., eljáró ügyvéd: K.M.; KRID: 18184606) által képviselt az Omnibus Hungária Kft. (1133 Budapest, Kárpát utca 21.), a Polony Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: P.G.; KRID: 19346867) által képviselt MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) és a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, József nádor tér 5-6., eljáró ügyvéd: R.J.GY.; KRID: 12218077) által képviselt ITK Invest Kft. (1045 Budapest, Istvántelki út 8.), meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az ITK Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság vállalkozásnak az Omnibus Hungária Kft. feletti közvetlen egyedüli, és ezáltal a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és az ITK Invest Kft. közvetett közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódása nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar