Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865 
Ügyszám: VJ/30/2023. 
Iktatószám: VJ/30-12/2023.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a T. Ügyvédi Iroda, a Sz. L. A. Ügyvédi Iroda és a Dr. Sz. T. Ügyvédi Iroda által képviselt MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.), valamint a W. T. F. Ügyvédi Iroda által képviselt BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (1116 Budapest Kalotaszeg utca 31., levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 9.) bejelentők által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén a T. Ügyvédi Iroda, a Sz. L. A. Ügyvédi Iroda és a Dr. Sz. T. Ügyvédi Iroda által képviselt MOHU Budapest Zrt. (1117 Budapest, Galváni utca 44.) meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar