Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
KRID: 213396918
Ügyszám: VJ/8/2023.
Iktatószám: VJ/8-54/2023.                        

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K.G. egyéni ügyvéd által képviselt IBUSZ Utazási Irodák Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/34/2019. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az IBUSZ Utazási Irodák Kft. nem teljesítette maradéktalanul kötelezettségvállalását, ugyanis

  • a „Hogyan foglaljunk lépésről-lépésre” elnevezésű videóját határidőn túl tette közzé, azaz nem határidőben teljesítette a kötelezettségvállalása D) pontjának iii) alpontjában foglaltakat,
  • a szerződéses partnerei (viszonteladói) számára szervezett edukációs tréninget határidőn túl tartotta meg, azaz a kötelezettségvállalása E) pontjának egy részét nem határidőben teljesítette.

A fenti mulasztásokra tekintettel az eljáró versenytanács a vállalkozást 300.000 Ft (azaz háromszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi.

Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. a bírságot a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar