Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/110/2014.
Iktatószám:
Vj/110-10/2014.

Betekinthető!

Üzleti titkot nem tartalmaz!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. Z.; 1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt Fordulat Tőkealap (képviselője: PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.; 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B. V. emelet) és DAKRON-Invest Kft. (1055 Budapest, Honvéd utca 20) kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelemére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén az Opennheim Ügyvédi Iroda által képviselt Graboplast Padlógyártó Zrt. (9023 Győr, Fehérvári út 16/b.), OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) és Magyar Export-Import Bank Zrt. (1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.) meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Graboplast Padlógyártó Zrt. felett a Fordulat Tőkealap – annak korábbi egyedüli irányítójával, a DAKRON-Invest Kft.-vel – közös közvetlen irányítást szerezzen.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.