Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/13/2015.
Iktatószám: Vj/13-21/2015.

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!


A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Űgyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6.; eljáró ügyvédek: dr. H.-B. Z., dr. V. P. és dr. H. M.) által képviselt MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. (1068 Budapest, Benczúr utca 13. B. ép.) kérelmezőknek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Réczicza White&Case LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest Andrássy út 11.; eljáró ügyvéd: dr. G. T.) által képviselt GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. (6724 Szeged, Pulcz utca 44.) meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Földgáz Kiskereskedelmi Portfoliója a MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. részévé váljon.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.