Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/19/2015.
Iktatószám:
Vj/19-150/2015.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Siegler Ügyvédi Iroda Weil Gotshal Manges (eljáró ügyvéd: dr. S. K.; 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) által képviselt Zentraleuropa LPG Holding GmbH (2100 Leobendorf, Flaga Strasse 1, Ausztria) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelemére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vesz a Gide Loyrette Nouel-d’Ornano Iroda (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) és Kovách Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Abonyi utca 27., eljáró ügyvéd: dr. K. Á.) által képviselt TOTAL HUNGARIA Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 2.), meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Zentraleuropa LPG Holding GmbH közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a TOTAL HUNGARIA Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.