Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/1/2015.
Iktatószám: Vj/1-13/2015.


Betekinthető!


A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szűcs Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Sz. E. P.) által képviselt BONITAS 2002 Befektető és Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett a dr. P. G. jogi igazgató és Polony István elnök-vezérigazgató által képviselt OT  Industries Vagyonkezelő Zrt. (1117 Budapest, Galvani út 44.) meghozta az alábbi

végzést

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

A Gazdasági Versenyhivatal a jelen eljárás során a kérelmezők által lerótt igazgatási szolgáltatási díjat a jelen döntés közlésétől számított 8 napon belül  visszatéríti.

A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a kérelmet nem peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, a bíróság azonban a szükségeshez képest a feleket meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.