Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/4/2015.
Iktatószám: Vj/4­-13/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvédek: dr. G. P. és dr. E. G.; 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) által képviselt Veolia Energia Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 91-93.) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt DKCE Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. (4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.), NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 92.) és Tiszántúli Hőtermelő Kft. (4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó un. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel - meghozta az alábbi

határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Veolia Energia Magyarország Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen az egymástól nem független DKCE Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. és Tiszántúli Erőmű Kft. felett azok üzletrészei száz-száz százalékának megvásárlásával.