Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391  Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/9/2015.
Iktatószám: Vj/9­-10/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hetényi Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. H. K.) által képviselt Intel Corporation (2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054-1537, USA) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. §-a szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Hetényi Ügyvédi Iroda által képviselt Lantiq HoldCo S.a.r.l. (12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Luxemburg) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az Intel Corporation közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Lantiq HoldCo S.a.r.l. felett annak valamennyi üzletrészének megvásárlásával.