Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/005/2015.
Iktatószám:
Vj/005-35/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az OPH Gazdasági, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. felszámoló (1051 Budapest, Sas u.10-12., Uray Attila felszámoló-biztos) által képviselt BioLabor Biofizikai- és Laboratóriumi Szolgáltató Kft. f.a. (1122 Budapest, Városmajor u. 20. I. em. 1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta a következő

h a t á r o z a t o t.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a BioLabor Biofizikai- és Laboratóriumi Szolgáltató Kft. f.a. 2012. július 1-től 2015. január 29-ig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott az EMOST[1] Redox 1.1. elnevezésű termék reklámozásával és forgalmazásával, valamint az EMOST Redox 1.1. termékkel nyújtott kezelés reklámozásával és szolgáltatás nyújtásával, amikor a www.biolabor.hu című honlapján, az ATV és a TV2 országos televízió-csatornákon, helyi sugárzású rádióadón (Jazzy Rádió), továbbá egyes országos (Figyelő, Hekus Magazin), és nem országos (The Budapest Times) terjesztésű sajtótermékeken keresztül

  • valótlanul állította azt, hogy az EMOST Redox 1.1. termék és az azzal nyújtott kezelés alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására, ugyanakkor ennek alátámasztására alkalmas klinikai értékeléssel nem rendelkezett;

  • megtévesztő módon állította azt, hogy a termék és az azzal nyújtott kezelés egészségre gyakorolt hatással bír, ugyanakkor ennek alátámasztására alkalmas klinikai értékeléssel nem rendelkezett;

  • valótlanul állította, hogy a termék és az azzal nyújtott kezelés jogszerűen forgalmazható, holott az eljárás alá vontnak 2013. május 13-tól tudomása volt arról, hogy az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal az EMOST Redox 1.1 elnevezésű, Elektro-Biostimulációs készülék (ezzel, vagy bármely más elnevezéssel) orvostechnikai eszközként történő forgalmazását, reklámozását felfüggesztette[2].

A jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács kötelezi a BioLabor Biofizikai- és Laboratóriumi Szolgáltató Kft. f.a.-t arra, hogy a határozat rendelkező részét – a határozat kézhezvételét követő 10 napon belül - tegye közzé a cég nevén korábban és jelenleg is működtetett, www.biolabor.hu honlapon legalább 60 nap időtartamban. Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy – a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül – igazolja, hogy a fenti közzétételt megkezdte, továbbá – a határozat kézhezvételét követő 80 napon belül – igazolja, hogy a fenti közzétételt teljesítette.

Az eljáró versenytanács egyben eltiltja az eljárás alá vont vállalkozást a fenti jogsértő kereskedelmi gyakorlat folytatásától a jelen határozat kézhezvételét követő 10 napon belül. Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy – a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül – igazolja, hogy az eltiltásnak megfelelt.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] Az EMOST jelentése:Electromagnetic-Own-Signal-Treatment (Vj/5-24/2015., Vj/5-26/2015. sz. iratok)

[2] lásd a Vj/005-24/2015 számon átemelt iratok