Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: Vj/47/2016.
Iktatószám: Vj/47-616/2016.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által képviselt GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. (1138 Budapest, Bence utca 1. (Váci Greens), B. ép.),
 • a Szecskay Ügyvédi Iroda által képviselt Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1135 Budapest, Szent László út 95.),
 • a Hetényi Ügyvédi Iroda által képviselt GETINGE GROUP South East Europe d.o.o. (Novi Beograd 11070, Spanskih Boraca 3, Szerbia),
 • a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által képviselt GE Infrastructure Hungary Holding Kft. (1138 Budapest, Bence utca 1. (Váci Greens-B). ép.),
 • a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14-18.; 7. emelet) által képviselt ALADDIN MEDICAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Paragvári u 15.),
 • a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.,) által képviselt Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 29.),
 • a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.,) által képviselt HOGE Orvosi Műszer Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.),
 • a Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája által képviselt MED & TRADE Co. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1094 Budapest, Viola utca 34. A. lház. földszint 1.),
 • a Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda (2131 Göd, Pesti út 81.) által képviselt NovelMedix Orvosi Műszerkereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (2120 Dunakeszi, Fóti út 74. A. épület),
 • a Szecskay Ügyvédi Iroda által képviselt PHILIPS Magyarország Kereskedelmi Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C. B. ép. 8. em.), valamint
 • a dr. Lassán Péter egyéni ügyvéd által képviselt VMD Kórházi Technológiai Zrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 39.)

eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

a Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft., az ALADDIN MEDICAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, valamint a HOGE Orvosi Műszer Kft, 2015-ben, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által altató- és lélegeztetőgépek központi beszerzése érdekében kiírni tervezett közbeszerzési eljárással kapcsolatban, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (2) bekezdés a) és d) pontjába és egyúttal az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 101. cikk (1) bekezdésébe, illetve annak a) és c) pontjába ütközően a közbeszerzési kiírás befolyásolására irányuló, a piacot felosztó és árrögzítő célú megállapodást kötöttek, illetve összehangolt magatartást tanúsítottak.

II. A fenti jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács

 1. a Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben 204.750.000,- Ft, azaz kétszáznégymillió-hétszázötvenezer Forint
 2. a GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft.-vel szemben 315.000.000,-Ft, azaz háromszáztizenötmillió Forint
 3. az ALADDIN MEDICAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben 50.000.000,-Ft, azaz ötvenmillió Forint
 4. a HOGE Orvosi Műszer Kft-vel szemben 100.000.000,- Ft, azaz százmillió Forint

bírságot szab ki, amely összeget a vállalkozások a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

III. Mögöttes felelősként történő helytállási kötelezettségére tekintettel az eljáró versenytanács a GE Hungary Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele  egy vállalkozáscsoportba tartozó GE Infrastructure  Hungary Holding Kft.-ét, nevesíti, mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben kötelezni tervezi a kiszabott bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a kiszabni tervezett bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

IV. Az eljáró versenytanács kötelezi a Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t a bevezetett megfelelési programjának további, legalább öt évig történő, működtetésére. A Gazdasági Versenyhivatal a kötelezésben foglaltak teljesülését utóvizsgálat keretében ellenőrizheti.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

A PHILIPS Magyarország Kereskedelmi Kft., a GETINGE GROUP South East Europe d.o.o., az Analitikai és Orvosi Műszerkereskedelmi Kft., a MED & TRADE Co. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., a VMD Kórházi Technológiai Zrt. és a NovelMedix Orvosi Műszerkereskedelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és a GE Infrastructure Hungary Holding Kft. eljárás alá vontak tekintetében az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (1) bekezdés i) pontja alapján.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

 

ÖSSZEFOGLALÓ

  A határozatban szereplő legfontosabb cégek és személyek

Vállalat/természetes személy/egyéb

Érintett személy neve

Beosztás

HOGE Orvosi Műszer Kft.[3]

 

[SZEMÉLYES ADAT]

kereskedelmi igazgató

[SZEMÉLYES ADAT]

értékesítési menedzser

Aladdin Medical Kft.

[SZEMÉLYES ADAT]

kereskedelmi igazgató

GE Hungary Kft. és GE Infrastructure Kft.[SZEMÉLYES ADAT]

commercial operations leader

[SZEMÉLYES ADAT]

kereskedelmi kapcsolattartó

[SZEMÉLYES ADAT]

termék menedzser

[SZEMÉLYES ADAT]

sales menedzser


[SZEMÉLYES ADAT]

stratégia és kormányzati kapcsolatok igazgató

Dräger Medical Kft.

 

[SZEMÉLYES ADAT]

ügyvezető igazgató

[SZEMÉLYES ADAT]

kereskedelmi és szerviz igazgató

[SZEMÉLYES ADAT]

key account manager

Természetes személy közreműködők

[SZEMÉLYES ADAT] és a megbízásából eljáró [SZEMÉLYES ADAT]

 

Egészségügyi Szakmai Kollégium

[SZEMÉLYES ADAT]

[SZEMÉLYES ADAT]

Szakmai Kollégium Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tagozatának tagja

EMMI (minisztérium)

[SZEMÉLYES ADAT]

államtitkár

Európai Radiológiai, Elektromedikai és Egészséginformatikai Iparági Koordinációs Bizottság (COCIR)

[SZEMÉLYES ADAT]

[SZEMÉLYES ADAT]

 

főtitkár

A COCIR magyarországi munkacsoportjának elnöke (a GE Infrastructure alkalmazottja)

 

 1. Az EMMI 2015-ben központi altató- és lélegeztetőgép tendert tervezett kiírni. Noha a tendert végül csak 2016-ban írták ki, az eljáró versenytanács megállapította, hogy az altató- és lélegeztetőgép piac jelentősebb piaci szereplőinek számító Dräger Medical Kft., a GE Hungary Kft. és disztribútora az Aladdin Medical Kft, valamint a HOGE Orvosi Műszer Kft., 2015-ben, a tervezett közbeszerzési kiírás befolyásolására irányuló egyeztetések során megállapodtak egymással a kiírni tervezett, mintegy 6 milliárd forint összértékű, központi altató- és lélegeztetőgép tender felosztásáról és az árak rögzítéséről.
 2. Ennek során megállapodtak a tender 40%-40%-20%-os arányban (Dräger-GE-HOGE/Maquet) történő felosztásáról, valamint adatokat szolgáltattak a piacfelosztásról és árrögzítésről készült táblázathoz, amelyet az egészségügyi piacon közvetítő szerepet játszó [SZEMÉLYES ADAT] (illetve a megbízásából eljáró [SZEMÉLYES ADAT] orvostechnikus) készített. Ez a táblázat a helyszíni kutatás során lefoglalásra került, az egyeztetésben aktívan részt vevő Dräger-nél és a HOGE-nél is. Ezen szereplők, valamint az Aladdin és a GE jogsértő részvételét a további bizonyítékok és az azokból levont következtetések zárt logikai lánca alapozza meg. A Dräger Kft. egyezségi eljárás során elismerte a jogsértést.
 3. Az eljáró versenytanács emlékeztet arra is, hogy a VJ/19/2016. számú ügyben hozott döntése, nagyrészt azonos időszakra vonatkozóan (2015.), szintén egészségügyi eszközökre vonatkozó közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatban, részben átfedő eljárás alá vonti körben és közvetítő személy részvételével, intenzív egyeztetést állapított meg.
 4. A 2015-ben kiírni tervezett tender felosztásához illetve az árak rögzítéséhez vezető eseménysorozatot, a jogsértés bizonyítékait és azok jogi értékelését, röviden, az alábbiakban foglaljuk össze.
 5. Magyarországon 2014-et megelőzően utoljára 2006-ban került sor központosított altató- és lélegeztetőgép (bérleti konstrukcióban történő) beszerzésére. A 2006-os beszerzésen való nyertessége okán a Dräger meghatározó pozícióba került a piacon. 2014-ben a bérleti szerződések lejártához közeledve, az EMMI központi altató- és lélegeztetőgép beszerzést célzó közbeszerzési eljárást írt ki az ellátás biztosítása érdekében. Ez a 2014-es tender azonban eredménytelenül zárult a GE jogorvoslati tevékenységének köszönhetően.
 6. A tender meghiúsulása után, 2014 augusztusától, a GE és a Dräger, kezdetben külön-külön folytatott lobbitevékenységével a kiírás számukra kedvező befolyásolására törekedett, a tenderek előkészítésébe a kiíró által bevont, illetve annak kapcsán véleményformáló erővel bíró szakmai kollégiumon keresztül. A lobbitevékenység elsősorban az Egészségügyi Szakmai Kollégium Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tagozatának két munkatársa, [SZEMÉLYES ADAT] és [SZEMÉLYES ADAT] professzorok felé irányult. Mindkét professzor valós befolyási és ráhatási képességgel rendelkezett a beszerzendő termékkör tekintetében.
 7. A lobbitevékenységén keresztül a piacon jelentős súlyt képviselő Dräger, illetve a 2014-es tender eredménytelenségét kiharcoló GE felismerte, hogy várhatóan a közeljövőben, új altató- és lélegeztetőgépek központi beszerzésére szóló tender kerül kiírásra, amelyen azonban számolniuk kell a másik vállalkozás részvételével és az abból való részesedésével is. A GE a lobbitevékenységbe bevonta [SZEMÉLYES ADAT] is, az Aladdin alkalmazottját, aki a 2014-es tender megtámadása kapcsán is aktív szerepet játszott.
 8. A meghiúsult 2014-es tender és a Szakmai Kollégium álláspontja miatt (miszerint a régi eszközök megvételén túl új eszközök beszerzésére is sor kerülne) a Dräger olyan helyzetbe került, mely a versenytársa(kk)al való együttműködés, egyeztetés felé terelte. Ezt támasztja alá, hogy a Dräger már ebben az időszakban latolgatni kezdte a tendernek a lehetséges versenytársak közötti felosztását, belső levelezésében már 2014. végén megjelenik a későbbi megállapodás szerinti 40%-40%-20% (Dräger-GE-harmadik szállító) arány. A GE-nek a használt gépek helyzetének rendezésének szükségessége és a tender eredményessége miatt szintén érdekében állt a Dräger pacifikálása.
 9. Erre utal az is, hogy a bizonyítékok szerint a GE a disztribútorán az Aladdin-on ([SZEMÉLYES ADAT] kereskedelmi igazgatón) keresztül, felvette a kapcsolatot az együttműködés érdekében a Dräger-rel.
 10. A várt közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos megállapodást megelőző egyeztetések fontos állomásának tekinthetők az EMMI által kezdeményezett 2015. márciusi megbeszélések, amelyeket, egy szakmai érdekképviseleti szerv (a COCIR) égisze alatt tartottak meg. Ennek keretében egy, az EMMI részvételével megtartott formális találkozóra, és egy azt előkészítő informális találkozóra is sor került. Ez utóbbin csak a versenytárs GE, a Dräger és a Philips képviselői vettek részt. A COCIR találkozók megszervezésében [SZEMÉLYES ADAT], a GE egyik alkalmazottja, is részt vett.
 1. Az EMMI-vel történt fornális találkozón az azon részt vevő (versenytárs) vállalatok tudomást szereztek a tenderre szánt költségvetés mértékéről, arról, hogy ez az összeg megosztásra kerülne a használt és az új eszközök között, illetve, hogy a régi gépek sorsának rendezésének függvényében történhet csak meg az új eszközök beszerzése, illetve hogy az Egészségügyi Szakmai Kollégium bevonásra kerül a közbeszerzés előkészítésébe.
 2. Ezen információk közös referenciapontként átláthatóvá tették a közbeszerzési eljárás kereteit, és így a versenytársak számára közös tudássá váltak a versenyeztetés bizonyos feltételei és körülményei. Ezen tudás birtokában például a versenytársak biztosak lehettek abban, hogy a Szakmai Kollégiumnak ráhatása lesz a közbeszerzés specifikációjára.
 3. Így a COCIR égisze alatt szervezett találkozók, melyre nem is valamennyi COCIR tag került meghívásra, azonban nem COCIR tag is meghívásra került (Dräger a GE által) és részt vett, a korábbi informális kapcsolatfelvétel után a Dräger-t és a GE-t immár egy tárgyalóasztalhoz hozták össze, és az EMMI tájékoztatása tovább erősítette (a már meglévő motiváció mellett) az egyeztetés lehetőségét. A Dräger meghívása által a GE világosan demonstrálta azon szándékát, hogy nem zárkózik el az egyeztetéstől.
 4. júniusában kezdődött meg az új eszközök beszerzésére irányuló eljárás előkészítése. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ebben az időszakban a Dräger és a GE képviselői, illetve az Egészségügyi Szakmai Kollégium aktívan részt vettek a tenderkiírás előkészítésében. A Maquet termékek disztribútoraként eljáró HOGE 2015 júliusában kapcsolódott be az egyeztetési folyamatokba.
 5. Ebben az időszakban a Dräger lobbitevékenysége során többször egyeztetett kiírni tervezett tenderről az Egészségügyi Szakmai Kollégiummal. Az egyeztetések tárgya a beszerzéssel érintett versenytársak (GE-Dräger-Maquet/Hoge) tervezett részesedése, a beszerzendő készülékek specifikációjának elkészítése, és a tender vállalkozások közötti felosztásának meghatározása volt.
 6. Az egyeztetésekben részt vett az Aladdin kereskedelmi igazgatója, [SZEMÉLYES ADAT] is, aki a GE képviseletében járt el, őt a korabeli írásos bizonyítékok a GE-vel azonosítják. A 2015. júliusi és augusztusi egyeztetéseken került sor a specifikációkkal kapcsolatos álláspontok összehangolására, valamint a tenderből való részesedéssel kapcsolatos megállapodásra. A vállalkozások tervezett részesedése a már 2014. őszén felmerült 40%-40%-20%-os arányszámokkal (Dräger-GE-HOGE) lényegében megegyező lett, a specifikáció elkészítésének feladatát mindhárom vállalkozásra kiterjedően a Dräger egyik alkalmazottja kapta.
 7. Ebben az időszakban kapcsolódott be az egyeztetésekben már eddig is részt vevő szereplők mellé [SZEMÉLYES ADAT] (és megbízottja [SZEMÉLYES ADAT]) aki összeállította a táblázatot, amely a Dräger belső levelezésében megjelenővel lényegében azonos részesedési arányokat rögzített a Dräger-GE-Maquet (HOGE) gépekre vonatkozóan. A táblázat versenytársanként a beszerzendő gépek mennyiségét és árait is tartalmazza. Ez a táblázat a helyszíni kutatás során lefoglalásra került a Dräger-nél és a HOGE-nél is, ezáltal bizonyítható a [SZEMÉLYES ADAT] (illetve [SZEMÉLYES ADAT]) és az érintett cégek közötti kétoldalú kommunikáció, melynek során ezen vállalkozások ésszerűen tudatában voltak (vagy ésszerűen tudatában kellett, hogy legyenek) annak, hogy a táblázatban szereplő felosztásról és árakról az abban szereplő többi cég is tudomással bír. A versenykorlátozó célt tehát felismerték, ennek ellenére az egyeztetésben részt vettek, attól nem határolódtak el.
 8. Az eljáró versenytanács a fenti körülmények és bizonyítékok egyedi és együttes mérlegelését követően arra jutott, hogy a Dräger, a GE (részben közvetlenül, részben közvetve, az Aladdinon, [SZEMÉLYES ADAT] keresztül) és a HOGE közvetlen egyeztetéseiken, illetve [SZEMÉLYES ADAT] közvetítésével megállapodtak abban, hogy a tervezett tendert a táblázat szerinti arányban felosztják egymás között, és a specifikációkat pedig ennek megfelelően a Dräger készíti el. A megállapodás tartalma az eljáró versenytanács szerint, a kiírni tervezett tenderben való részesedésnek az előzetes egyeztetések alapján a táblázatban foglalt tudásszintek szerint meghatározott darabszámokban és árakon való elosztása volt. A megállapodás célja ennek megfelelően a tenderből való részesedés felosztása és az árak rögzítése volt, a kiírás számukra kedvező, a beszerzés felosztását lehetővé tevő befolyásolásával. Egy ilyen, versenykorlátozó célú megállapodás a Tpvt. és az alapján akkor is jogsértő, ha a megállapodás a későbbiekben ténylegesen nem valósult meg.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[3] A HOGE a Maquet termékek magyarországi disztribútora