Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/103/2016.
Iktatószám:Vj/103-9/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hetényi Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Váci út 76.) által képviselt által képviselt ContiTech AG (Vahrenwalder Straße 9, D-30165 Hannover, Németország) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Hetényi Ügyvédi Iroda által képviselt Hornschuch Group GmbH (Salinenstraße 1, D-74679 Weißbach, Németország) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a ContiTech AG közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Hornschuch Group GmbH felett.

Budapest, 2016. december 14.