Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/104/2016.
Iktatószám: Vj/104-25/2016.

Nyilvános változat!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Siegler Ügyvédi Iroda / Weil, Gotshal & Manges (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Gránit Torony 8. emelet; eljáró ügyvéd: dr. S. K.), a dr. A. D. Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Gránit Torony 8. emelet; eljáró ügyvéd: dr. A. D.) és a Z. Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Gránit Torony 8. emelet; eljáró ügyvéd: dr. Z. L.) által képviselt Nemak Exterior, S.L. (Calle Caléndula 95, Edificio M, Oficina 5to, 28109, El Soto de La Moraleja – Alcobendas, Madrid, Spanyolország) és Cevher International B.V. (Saturnussrtaat 25-I, NL-2132 HB Hoolfddorp, Hollandia) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi a Nemak Exterior, S.L.-t az általa tett alábbi vállalások teljesítésére:

A Nemak Exterior S.L. a közte, mint vevő és a Cevher Internetional B.V., mint eladó között 2016. augusztus 24-én a Cevher Döküm Sanayii Amonim Sirketi részvényeinek 100 százalékára vonatkozó adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) vonatkozásában köteles:

  • a jelen határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Szerződés 13.1. és 13.2. pontjaiban foglalt versenytilalmi kikötések hatályát három évre korlátozó lemondó nyilatkozatát cégszerűen aláírva és a Cevher International B.V.-nek a Szerződésnek az értesítésekre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, átvételi igazolás igénylésével kézbesíteni; továbbá

  • a Gazdasági Versenyhivatal részére benyújtani a Cevher International B.V.-nek küldött, aláírt lemondó nyilatkozat másolatát, és a Cevher International B.V. általi kézhezvételét igazoló dokumentum másolatát, az utóbbinak a Nemak Exterior S.L. részéről történő kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.