Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/106/2016.
Iktatószám:
Vj/106-22/2016.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Jalsovszky Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. J. Gy.;) és a dr. Bassola Bálint Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd dr. B. B.;) által képviselt Diófa Alapkezelő Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 105.) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Diófa Alapkezelő Zrt. által képviselt Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (1062 Budapest, Andrássy út 105.), valamint a Szécsényi Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Sz. L.;) által képviselt WPR SECUNDUS Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Máriássy utca 7.) és DÜP Délpesti Üzleti Park Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Máriássy utca 7.) meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a WPR SECUNDUS Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a DÜP Délpesti Üzleti Park Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint tulajdonosok együttes kizárólagos tulajdonában álló, Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest belterület, 38236/761 helyrajzi szám alatt (jelenleg: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.) nyilvántartott Dél-pesti Üzleti Park elnevezésű ingatlan, és az ingatlanhoz tartozó bérleti és üzemeltetési szerződések a Diófa Alapkezelő Zrt. közvetlen irányítása alá tartozó Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap részévé váljanak.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.