Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/110/2016.
Iktatószám:
Vj/110-80/2016.

Egységes szerkezetben a VJ/110-79/2016. számú kijavító határozattal

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Gy. M. ügyvéd által képviselt GoldenEye Kreatív Kft. (2111 Szada, Akácvirág u. 9.) és a dr. Detrekői Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. D. Zs.) által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi a GoldenEye Kreatív Kft.-t és a Magyar Telekom Nyrt.-t az általuk tett következő vállalások teljesítésére.

I. A GoldenEye Kreatív Kft. vállalásai

A)    AGoldenEye Kreatív Kft. (a továbbiakban: GoldenEye)vállalja, hogy egyértelműen és hangsúlyosan megkülönbözteti a www.facebook.com/kaszatibor elérésű felületen megjelenített reklámokat és egyéb támogatott, fizetett tartalmakat a független, nem fizetett tartalomtól. A megkülönböztetés során az együttműködés jellegétől és formájától függően a „reklám”, a „hirdetés”, a „… támogatásával”, illetve a „szponzorált tartalom” szöveges jelöléseket alkalmazza.

A GoldenEye vállalja, hogy a fenti megkülönböztető szöveges jelölések valamelyikét minden esetben oly módon teszi közzé, hogy a jelölés a fogyasztók számára keresés vagy egyéb fogyasztói aktivitás nélkül - az esetleges továbbkattintási lehetőséget megelőzően - egyértelműen láthatóvá váljon, az alábbiak szerint:

 • kizárólag szöveges reklámüzenetet tartalmazó poszt esetében azzal azonos vagy nagyobb betűméretben, közvetlenül a szöveg előtt vagy után, ugyanakkor a szövegtől elkülönítve látható a jelölés,

 • amennyiben a szöveges üzenet fényképpel vagy videóval együtt alkotja a posztot, akkor elsőként a szöveges üzenet, ezt követően a megkülönböztető szöveges jelölés, majd ezek alatt a hirdetést tartalmazó fénykép vagy videófelvétel látható,

 • amennyiben a poszt kizárólag fénykép vagy videófelvétel közzétételéből áll a megkülönböztető szöveges jelölés közvetlenül a fénykép vagy videófelvétel fölött kerül közzétételre,

 • amennyiben a kereskedelmi tartalom részét képező fénykép vagy videófelvétel nyitó képe jól láthatóan tartalmazza a jelen pont szerinti jelölések valamelyikét, a poszt szöveges részében ismételten nem kerül sor a megkülönböztető jelölés feltüntetésre,

 • amennyiben a reklám tartalma alapján a megrendelő személye nem válik egyértelműen felismerhetővé, a megkülönböztető szöveges jelölés tartalmazza a reklámozó vagy a reklámozott termék, szolgáltatás, márkajelzés megnevezését is.

A GoldenEye vállalja, hogy a www.facebook.com/kaszatibor elérésű közösségi oldal impresszumában 2016. december elején közzétett figyelemfelhívást változatlan formában megtartja, azaz folyamatosan tájékoztat arról, hogy az oldal reklámokat és egyéb szponzorált, támogatott, fizetett tartalmakat is tartalmazhat.

A GoldenEye vállalja, hogy amennyiben a jövőben bármely további online felületen is hirdetési szolgáltatást végezne, ezeken a felületeken is a jogszabályi rendelkezések és iránymutatások teljeskörű betartásával, a jelen pont szerinti vállalásoknak megfelelően jár el.

A GoldenEye vállalja, hogy amennyiben a www.facebook.com/kaszatibor elérésű közösségi oldallal kapcsolatos tevékenységeket és érdekeltségeket, illetve bármely további online felületen végzendő jövőbeli reklámozási szolgáltatását más vállalkozásnak átadja, a jelen pont szerinti feltételeket a jogátruházásról szóló szerződésben is rögzíti.

B)    A GoldenEye vállalja, hogy a fogyasztók érdekeinek védelme érdekében a jövőbeni szerződéskötései során következetesen és hangsúlyosan felhívja üzleti partnerei figyelmét a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok és iránymutatások fokozott betartására.

A GoldenEye vállalja, hogy valamennyi jövőbeni marketing tárgyú szerződésében rögzíti a fizetett tartalmak A) pont szerinti megjelölésének a kötelezettségét és módját.

C) A GoldenEye vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 20 napon belül a www.facebook.com/kaszatibor elérésű közösségi oldalon közzétesz egy edukációs tartalmú, szöveges posztot, majd azt a következő négy hét során, hetente egy alkalommal megismétli.

A közérthető, a www.facebook.com/kaszatibor elérésű közösségi oldala stílusába illeszkedő nyelvezetű edukációs posztban a GoldenEye

 • felhívja a fogyasztók figyelmét a profiloldal impresszumában közzétett figyelemfelhívásra, illetve általánosságban arra, hogy a www.facebook.com/kaszatibor oldal reklámokat és egyéb szponzorált/támogatott/fizetett tartalmakat is tartalmazhat, továbbá

 • utal arra, hogy

 • a posztra a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárása miatt került sor, azért, hogy az oldal működtetője edukálja a követőit és egyben felhívja a piac többi szereplőjének is a figyelmét az elvárásokra,

 • a Gazdasági Versenyhivatalnak hatáskörébe tartozik a kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályozásra tekintettel azon – valószínűsíthetően jogsértő – kommunikációk vizsgálata, ahol egyes magánszemélyek (akár vállalkozások közreműködésével) ellenszolgáltatás vagy egyéb érdekeltség fejében ajánlanak, ismertetnek termékeket, márkákat vagy vállalkozásokat, úgy, hogy az ellenszolgáltatás vagy az egyéb érdekeltség nem derül ki a kereskedelmi gyakorlatból, hanem független, semleges ajánlásnak, ismertetésnek tűnik,

 • az ellenszolgáltatás és az egyéb (közvetlen gazdasági) érdekeltség jellege is többféle lehet, ezek esetében is mind egyértelműen kell kommunikálni azt, továbbá

 • az egyes vállalkozások és magánszemélyek is felelősséggel tartozhatnak az általuk és/vagy érdekükben közzétett tartalmak jogszerű voltáért.

A GoldenEye vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 7 napon belül az edukációs poszt szövegének a tervezetét észrevételezésre benyújtja a Gazdasági Versenyhivatalhoz, úgy, hogy a Gazdasági Versenyhivatalnak minimálisan 5 munkanapja legyen az esetleges észrevételei megtételére. A GoldenEye vállalja, hogy a Gazdasági Versenyhivatal által tett észrevételeket figyelembe veszi és az észrevételek kézhezvételét követően teszi közzé az edukációs posztot a fent írt 20 napos határidőn belül.

D)    A GoldenEye vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő egy éven belül Kasza Tibor ügyvezető öt (sajtónyilvános) edukációs előadást tart (lehetőség szerint a Magyar Telekom Nyrt.-vel együttműködve). Az edukációs előadások során a GoldenEye hangsúlyt helyez a közösségi médiában történő reklámozás feltételeire és fogyasztóvédelmi szempontjaira, figyelemmel a jelen határozat egyes általános jellegű megállapításaira is. Az edukáció körében Kasza Tibor ügyvezető többek között felhívja arra a figyelmet, hogy

 • a véleményvezérek és más, jelentősebb fogyasztói kör által követett személyek közösségi média oldalain reklámok is megjelenhetnek, ami akkor minősül jogszerű kereskedelmi gyakorlatnak, ha egyértelműen megjelölésre kerül – az együttműködési formának megfelelően –, hogy reklámról vagy egyéb szponzorált, támogatott, fizetett tartalomról van szó;

 • a Gazdasági Versenyhivatalnak hatáskörébe tartozik a kereskedelmi gyakorlatok vonatkozó szabályozásra tekintettel azon – valószínűsíthetően jogsértő – kommunikációk vizsgálata, ahol egyes magánszemélyek (akár vállalkozások közreműködésével) ellenszolgáltatás fejében ajánlanak, ismertetnek termékeket, márkákat vagy vállalkozásokat, úgy, hogy az ellenszolgáltatás vagy az egyéb közvetlen gazdasági érdekeltség nem derül ki a kereskedelmi gyakorlatból, hanem független, semleges ajánlásnak, ismertetésnek tűnik, illetve

 • az egyes vállalkozások és a magánszemélyek is felelősséggel tartozhatnak az általuk és/vagy érdekükben közzétett tartalmak jogszerű voltáért.

A GoldenEye vállalja, hogy az edukációs előadások megtartására országos szakmai konferencián, felsőoktatási intézményben (szorgalmi időszakban) vagy egyéb olyan rendezvényen kerül sor, ahol igazolható a fogyasztók, véleményvezérek vagy hirdetők széles körének hatékony elérése.

A GoldenEye vállalja, hogy ha bármely okból a Magyar Telekom Nyrt.-vel közösen nem tudja megtartani az edukációs előadásokat, a fennmaradó előadásokat (akár mind az ötöt) önállóan is megtartja.

E)     A GoldenEye vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő egy éven belül benyújtja a Gazdasági Versenyhivatal részére az A-D) pontok szerinti vállalásai teljesítésének hiteles és részletesen dokumentált igazolását a határozat kézhezvételét követő egy éves időszakra nézve, az alábbiak szerint:

 • elektronikus eszköz útján benyújtja a www.facebook.com/kaszatibor elérésű felületen közzétett fizetett megjelenések képernyő mentéseit,

 • elektronikus eszköz útján benyújtja a szöveges edukációs poszt öt alkalommal történő megjelenítéséről készült képernyőmentéseket,

 • írásban nyilatkozik az impresszumban megjelenített közlemény folyamatos feltüntetéséről,

 • benyújtja a marketing tárgyú szerződéses partnerei jegyzékét és csatolja e vállalkozásoknak a fogyasztóvédelmi tájékoztatás tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatát,

 • benyújtja az edukációs előadások helyszínét és időpontját tartalmazó tételes jegyzéket (a résztvevők számának és összetételének bemutatásával), valamint elektronikus eszközön az egyes előadásokról készült hangfelvételek Gazdasági Versenyhivatal számára releváns kivonatát.

II. A Magyar Telekom Nyrt. vállalásai

F)     A Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban: Telekom) vállalja, hogy jelen határozat kézhezvételét követő egy éven belül öt (sajtónyilvános) edukációs előadást tart (lehetőség szerint a GoldenEye ügyvezetőjével, Kasza Tiborral együttműködve). Az edukációs előadások során a Telekom hangsúlyt helyez a közösségi médiában történő reklámozás feltételeire és fogyasztóvédelmi szempontjaira, figyelemmel a jelen határozat egyes általános jellegű megállapításaira is. Az edukáció körében a Telekom többek között felhívja arra a figyelmet, hogy

 • a véleményvezérek és más, jelentősebb fogyasztói kör által követett személyek közösségi média oldalain reklámok is megjelenhetnek, ami akkor minősül jogszerű kereskedelmi gyakorlatnak, ha egyértelműen megjelölésre kerül – az együttműködési formának megfelelően –, hogy reklámról vagy egyéb szponzorált, támogatott, fizetett tartalomról van szó;

 • a Gazdasági Versenyhivatalnak hatáskörébe tartozik a kereskedelmi gyakorlatok vonatkozó szabályozásra tekintettel azon – valószínűsíthetően jogsértő – kommunikációk vizsgálata, ahol egyes magánszemélyek (akár vállalkozások közreműködésével) ellenszolgáltatás fejében ajánlanak, ismertetnek termékeket, márkákat vagy vállalkozásokat, úgy, hogy az ellenszolgáltatás vagy az egyéb közvetlen gazdasági érdekeltség nem derül ki a kereskedelmi gyakorlatból, hanem független, semleges ajánlásnak, ismertetésnek tűnik, illetve

az egyes vállalkozások és a magánszemélyek is felelősséggel tartozhatnak az általuk és/vagy érdekükben közzétett tartalmak jogszerű voltáért.

A Telekom vállalja, hogy az edukációs előadásokra megtartására országos szakmai konferencián, felsőoktatási intézményben (szorgalmi időszakban) vagy egyéb olyan rendezvényen kerül sor, ahol igazolható a fogyasztók, véleményvezérek vagy hirdetők széles körének hatékony elérése.

A Telekom vállalja, hogy ha bármely okból a GoldenEye ügyvezetőjével közösen nem tudja megtartani az edukációs előadásokat, a fennmaradó előadásokat (akár mind az ötöt) önállóan is megtartja.

G) A Telekom vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül független tartalmú edukációs videót készít[1] a közösségi médiában történő reklámozás feltételeiről (figyelemmel az előző pont szerinti edukációs tartalomra, illetve a jelen határozat általános megállapításaira is) és azt közzéteszi a vállalkozás Facebook oldalán, valamint a honlapján. A Telekom vállalja, hogy az edukációs videó közzétételét a Facebook oldalán az első megjelenést követően négy héten át, hetente egy alkalommal megismétli, valamint a honlapján az edukációs tartalom mellett megjelenteti a jelen határozat - Gazdasági Versenyhivatal honlapján található - linkjét is, továbbá hogy az edukációs videó a honlapján legalább egy éven keresztül könnyen elérhető lesz a fogyasztók számára.

H) A Telekom vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a jelen határozatot  tájékoztatásul megküldi azon, a kereskedelmi gyakorlat szempontjából releváns szakmai szervezetek számára, amelyekben tagsággal rendelkezik.

I) A Telekom vállalja, hogy amennyiben a jelen határozat kézhezvételét követően a kereskedelmi gyakorlat szempontjából érintett hazai szakmai szervezetek állásfoglalást bocsájtanak ki vagy e szervezetek állásfoglalást tesznek közzé a közösségi médiában történő reklámozás feltételeiről, úgy

 • a szakmai anyag kibocsájtását vagy közzétételét követő 30 napon belül ezen szakmai állásfoglalásoknak megfelelően alakítja át a kereskedelmi vagy szerződéskötési gyakorlatát,

 • a szakmai anyag kibocsájtását vagy közzétételét követően kötött szerződések esetében ezen ajánlások tartalmát szerződéses partnereivel a szerződéskötés során megismerteti.

J) A Telekom vállalja, hogy amennyiben a jelen határozat kézhezvételét követően szerződést kíván kötni közösségi médiában történő kereskedelmi gyakorlat alkalmazására, úgy a szerződéskötés során tájékoztatja a szerződő felet a VJ/110/2016. számú versenyfelügyeleti eljárás kimeneteléről, továbbá egy speciális klauzulát alkalmaz a reklámok megjelölése kapcsán.[2]

K) A Telekom vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő egy éven belül hitelesen és részletesen (időpontokat, időszakokat, elérhetőségeket, tartalmat és címzetti kört is) dokumentálva igazolja egy beszámolóban az F-J) pontok szerinti vállalások teljesítését úgy, hogy a Gazdasági Versenyhivatal részére megküldi többek között

 • az F) pont szerinti edukációs előadások anyagát, elérhetőségét, megjelenési jellemzőit, a résztvevők számának és összetételének bemutatását, az előadás megtartásának igazolását,

 • a G) pont szerinti edukációs videót és annak elérhetőségét, különösen a megjelenés idejének igazolását,

 • a H) pont szerinti, szakmai szervezeteknek szóló tájékoztatás megküldésének igazolását,

 • annak bemutatását, hogy az esetleges szakmai ajánlásoknak megfelelően a Telekom hogyan és mikor alakított át szerződéskötési vagy kereskedelmi gyakorlatát az I) pontra figyelemmel,

 • az új szerződéses partnerek listáját, valamint ezen partnereknek szóló, a VJ/110/2016. számú versenyfelügyeleti eljárás kimenetelét ismertető tájékoztatást, továbbá az J) pont szerinti klauzula alkalmazásának az igazolását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.[1] A videó költségvetését a Vj/110-66/2016. számú irat nem betekinthető melléklete tartalmazza.

[2] A klauzula szövegét a Vj/110-66/2016. számú irat nem betekinthető melléklete tartalmazza.