Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/113/2016.
Iktatószám:Vj/113-5/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Lövőház utca 39., eljáró ügyvéd: Dr. K. L. A.) által képviselt Carnet-Invest Zrt. (1112 Budapest, Vizsla utca 2-4.) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Autó-Fort Kft. (1044 Budapest, Váci út 66-72.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Carnet-Invest Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen az Autó-Fort Kft. felett.

Budapest, 2017. január 6.