Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/114/2016.
Iktatószám:Vj/114-13/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Siegler Ügyvédi Iroda / Weil, Gotshal and Manges (1054 Budapest, Szabadság tér 7., eljáró ügyvéd: dr. S. K.) és a Z. Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 7., eljáró ügyvéd: dr. Z. L.) által képviselt MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a dr. Balog György vezérigazgató által képviselt OT Industries Vagyonkezelő Zrt. (1117 Budapest, Galvani utca 44.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen az OT Industries Vagyonkezelő Zrt. felett.

Budapest, 2017. január 6.