Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8900
Vizsgáló: Nagy Petra Tel.: (06-1) 472-8912 E-mail: nagy.petra@gvh.hu
Szervezeti egység: Fogyasztóvédelmi Iroda
Iktatószám: VJ/24-91/2017.

A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Trinn Adrienn ügyvéd (levelezési címe: 1145 Budapest, Róna utca 174.) által képviselt TV2 Média Csoport Zrt. (1145 Budapest, Róna utca 174.) eljárás alá vont vállalkozással szemben jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt és fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

E végzés ellen a végzés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.