Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900  Fax: (06-1) 472-8905
Vizsgáló: dr. Wagner Ildikó Tel.: (06-1) 472-8934 E-mail: wagner.ildiko@gvh.hu
Szervezeti egység: Antitröszt Iroda
Iktatószám: VJ/39-27/2017.

A Gazdasági Versenyhivatal a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; eljáró ügyvédek: dr. Göndöcz Péter és dr. Szauter Ákos) által képviselt TRANZIT-KER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4028 Debrecen, Simonyi út 23.); a TRANZIT-FOOD Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság (4028 Debrecen, Simonyi út 23.); a BÁTORTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4300 Nyírbátor, Árpád utca 156/A.); a BÁTORBIK Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4343 Bátorliget, Damjanich utca 29.); az URALGÓ Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4300 Nyírbátor, Árpád utca 156/A.); a GASTOR Baromfi Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4300 Nyírbátor, Árpád utca 156/A.); az Innfoods Élelmiszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (4342 Terem, 0458/8 hrsz.); a Broiler Termelői Csoport Mezőgazdasági Termeltető és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (4342 Terem, 0458/8 hrsz.); a  SzolgáBÁTORCOOPltató Szövetkezet (4300 Nyírbátor, Árpád utca 156/A.); Dr. Petis Mihály Péter (4300 Nyírbátor, Homokkert utca 10.); és a RAKTÁRBÁZIS-TRANZIT Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4300 Nyírbátor, Árpád utca 156/A.) eljárás alá vontakkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.