Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/10/2017.
Iktatószám: VJ/10-128/2017.

 

Betekinthető! [1]

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szabó Dudás Hargita Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Corvin tér 10., eljáró ügyvédek: dr. H. Á. és dr. Z. J.) által képviselt [2]Unilever Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az Unilever Magyarország Kft. a 2015-2017. évi Iskolamosdó Felújítási Programjai esetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3. §-a (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával megsértette a törvény 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, amikor a programmal kapcsolatos kommunikációiban azt az üzenetet közvetítette, hogy az egyedi fogyasztói hozzájárulásoknak szerepe van, miközben a felújítási összeghez hozzájáruló vásárlások nyilvántartása, összesítése nem volt alkalmas az egyedi vásárlások regisztrálására.

Az eljáró versenytanács ezen túlmenően megállapítja, hogy az eljárás alá vont a 2015. évtől kezdődően évente meghirdetett Iskolamosdó Felújítási Programja népszerűsítése során alkalmazott kommunikációs eszközein közzétett, „Minden Domestos után 5 forint.*” állításával és ezzel azonos üzenetű kereskedelmi kommunikációival a vizsgált magatartás révén nem sértette meg a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. §-a (1) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával a törvény 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] A nem betekinthető változatban az üzleti titokként minősülő információk, adatok szövegesen, eltérő színű háttérrel jelöltek, az AC Nielsen Piackutató Kft. üzleti titka sötétebb, az Unilever Magyarország Kft. üzleti titka, illetve az üzleti titkot képező, és az AC Nielsen Piackutató Kft. által az Unilever Magyarország Kft. részére is megküldött információk, adatok világosabb szürke színűvel (utóbbi körbe tartozónak tekinti az eljáró versenytanács azt is, amikor az adat annak az Unilever Magyarország Kft. rendelkezésére bocsátására tekintettel az Unilever Magyarország Kft.-től érkezett be). Az AC Nielsen Piackutató Kft. sötétebb színnel jelölt üzleti titka esetében is az Unilever Magyarország Kft. az iratba betekinthetett, illetve arról másolatot készített, így azt megismerte.

[2] A meghatalmazás a VJ/10-43/2017. számú beadvány mellékleteként csatolt.