Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/20/2017.
Iktatószám:
VJ/20-247/2017.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a(z)

 • Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em.) és a helyettesítésre jogosultként eljáró Germus és Társai Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Pauler utca 11.) által képviselt Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.),

 • Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) által képviselt CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.),

 • Erős Ügyvédi Iroda, Squire Patton Boggs (US) LLP (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) által képviselt Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.),

 • Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6.) által képviselt Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.),

 • Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18.) által képviselt MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.),

 • Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.),

 • Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) által képviselt Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia utca 6.),

 • Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda (1118 Budapest, Villányi út 47.) valamint Molnár-Bíró Ügyvédi Iroda (1118 Budapest, Villányi út 47.) által képviselt UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának tárgyában folytatott VJ/74/2011. számú versenyfelügyeleti eljárásban született határozat részleges hatályon kívül helyezése folytán indult megismételt eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács a VJ/74/2011. számú ügyben jogerősen megállapított jogsértésért

 • a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt.-vel szemben 275.000.000 Ft, azaz kétszázhetvenötmillió forint,

 • a CIB Bank Zrt.-vel szemben 460.000.000 Ft, azaz négyszázhatvanmillió forint,

 • az Erste Bank Hungary Zrt.-vel szemben 900.000.000 Ft, azaz kilencszázmillió forint,

 • a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel szemben 780.000.000 Ft, azaz hétszáznyolcvanmillió forint,

 • az MKB Bank Zrt.-vel szemben 405.000.000 Ft, azaz négyszázötmillió forint,

 • az OTP Bank Nyrt.-vel szemben 1.435.000.000 Ft, azaz egymilliárd-négyszázharmincötmillió forint,

 • a Raiffeisen Bank Zrt.-vel szemben 465.000.000 Ft, azaz négyszázhatvanötmillió forint,

 • az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel szemben 185.000.000 Ft, azaz száznyolcvanötmillió forint

bírságot szab ki. A versenyfelügyeleti bírság összegét a vállalkozások a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.