Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/30/2017.
Iktatószám:
Vj/30-17/2017.

 

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a TENK Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. T. Z.) által képviselt Veolia Víz Tanácsadó Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság út 301.) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Rudolf Wiedner ügyvezető által képviselt ARW Magyarország Hulladékkezelő és Hasznosító Kft. (9500 Celldömölk, Kisdobos u. 21.) meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal megállapítja, hogy a Veolia Víz Tanácsadó Zrt. ARW Magyarország Hulladékkezelő és Hasznosító Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.