Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/34/2017.
Iktatószám:
Vj/34-20/2017.

Betekinthető!

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Jamniczky Zsolt és Kiss Attila igazgatósági tagok által képviselt E.ON Hungária Energetikai Zrt. (1134 Budapest, Váci út 17.), Klézli Ferenc és Veisz Imre munkavállalók által képviselt E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.), Klézli Ferenc és Veisz Imre munkavállalók által képviselt E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.), valamint a Klézli Ferenc és Veisz Imre munkavállalók által képviselt E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben indított VJ/97/2011. számú eljáráshoz kapcsolódó utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Törvényszék, mint első fokú bírsósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.