Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/22/2018.
Iktatószám:
VJ/22-14/2018.

Nyilvános!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szűcs Ügyvédi Iroda (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 3., eljáró ügyvéd: dr. Sz. E. P.) és az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt Hungerit Holding Kft. (1143 Budapest, Ilka utca 2-4.) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén a Szűcs Ügyvédi Iroda és az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. (6600 Szentes, Attila utca 3.) meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Hungerit Holding Kft.-nek a HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.