Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/2/2018.
Iktatószám:
VJ/2-33/2018.

Nyilvános!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Mediaworks Hungary Zrt. (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) és a Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zrt. (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben összefonódás engedélyezése iránti kérelem benyújtásának elmulasztása miatt indult VJ/40/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban számukra előírt kötelezettségek tejesítésének ellenőrzése miatt indított utóvizsgálati eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Magyar Előfizetői Vagyonkezelő Kft. (1082 Budapest, Bécsi út 122-124.) és a MédiaLOG LogisztikaiZrt. (1225 Budapest, Campona utca 1. DC10. épület) meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálati eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez, mint első fokú bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Törvényszék a közigazgatási perrendtartás szerinti eljárásban bírálja el.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.