Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/31/2018.
Iktatószám: VJ/31-50/2018.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Partos és Noblet Ügyvédi Iroda a Hogan Lovells International LLP-vel együttműködésben (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7/8.; eljáró ügyvéd: dr. K. Á.), a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.), a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.), a Dr. Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.), a Károlyi-Szabó Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.), valamint a Dr. Tóth Tihamér Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) eljárás alá vont vállalkozással szemben összefonódással kapcsolatos döntés szempontjából lényeges tény feltételezhetően félrevezető közlése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a dr. R. S. igazgatósági tag által képviselt Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a VJ/43/2017. számú eljárásban 2018. május 9-én hozott határozata a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-nek a döntés szempontjából lényeges tény félrevezető közlésén alapult, és a határozatot visszavonja.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a fentiekben leírt jogsértés miatt kötelezi a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-t 90.000.000,-Ft (azaz kilencvenmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság).

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.