Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/3/2018.
Iktatószám:
VJ/3-71/2018.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa dr. W. L. ügyvéd (Wallacher Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) által képviselt ingatlan.com Zrt. (1016 Budapest, Mészáros utca 58. A. ép.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont

  • „A legtöbb ingatlan egy helyen.” állítás alkalmazásával 2013. július 10. napjától folyamatosan megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tényállást, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt tilalmat;

  • 2013. október 17. napjától az általa közzétett ingatlan-apróhirdetéseken feltüntetett „Csak nálunk” megjelölés alkalmazási feltételrendszerének kialakítása során megvalósította az Fttv. 3. § (2) bekezdése szerinti tényállást, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések miatt figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont vállalkozást és kötelezi, hogy alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet, amelyet rögzít belső szabályzatában és alkalmaz későbbi magatartása előzetes ellenőrzésére.

Az eljáró versenytanács arra is kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül részletesen, hitelesen dokumentálva, írásban igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy

  • eleget tett a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrend kialakítására vonatkozó előírásnak,

  • a belső eljárásrendje kialakítása után a jelen eljárásban vizsgált állításokkal kapcsolatos magatartása (kereskedelmi gyakorlat, illetve annak alátámasztását célzó intézkedések) alakítása során konkrétan hogyan alkalmazta az előzetes ellenőrzésre a belső eljárásrendjét.

Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy „A legtöbb ingatlan egy helyen” állítás nem valósította meg az Fttv. 6. § (1) bekezdés g) pontja szerinti tényállást, így ezen jogalapon nem jogsértő.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.